Uitkomsten woonlastenonderzoek sociale huurwoningen Friesland 2023

Een initiatief van huurdersorganisaties en corporaties