Willem de Zwijgerstraat

Aftrap met bewoners

Op 6 november 2017, heeft Accolade de bewoners uitgenodigd voor een bewonersavond. Accolade vroeg de aanwezigen wat ze graag verbeterd willen zien aan hun woning. Er werd in groepjes aan de slag gegaan. Uiteindelijk werd er ongeveer 180 punten opgehaald. Op 20 november ging Accolade met een groep bewoners kijken welke van deze 180 punten de Bewoners het meest belangrijk vinden. Daarna kwam Accolade op 15 januari 2018 met een technische vertaling van alle verbeterpunten. Deze vertaling werd nogmaals afgestemd met de bewoners. Het gaat om verschillende werkzaamheden in en om de woning. Denk aan schilderwerk, isolerende maatregelen en het verbeteren van het binnenklimaat. Ook keken werd er naar opties gekeken die bewoners konden kiezen, zoals zonnepanelen, een tweede toilet boven of een extra dakraam.

Aannemer kiezen

De technische vertaling werd verder uitgewerkt. Drie bewoners gingen met Accolade het aannemerstraject in. Eind mei 2019 kwamen drie aannemers met een voorstel. Begin juni 2019 presenteerden ze dit aan Accolade en de bewoners. Samen met de bewoners van deze klankbordgroep werd er gekozen voor Bouwbedrijf Lont uit Sint Annaparochie voor de uitvoering van het werk. Bouwbedrijf Lont startte met de uitvoering. Door de coronacrisis konden ze bepaalde zaken nog niet uitvoeren. Daarop pasten ze de planning aan. Later lag het werk weer een tijdje stil. Dit kwam door de aanwezigheid van de meervleermuis.

Wat gebeurt er nog meer?

Bewoners wilden graag een speeltuin in de wijk. De plannen hiervoor werden afgestemd met de gemeente. In juli 2019 is de speeltuin geplaatst.  Ook liet Accolade nestkasten plaatsen in de wijk. Dit werd gedaan voor dieren zoals onder andere vleermuizen. Dit is nodig vanuit de wet natuurbescherming.

Hoe gaat het verder?

De aannemer startte met het werk. Op 5 maart 2020 organiseerden ze samen met Accolade een bewonersavond. Bewoners ontvingen hiervoor al een uitnodiging. Tijdens deze avond vertelde Bouwbedrijf Lont meer over de planning. Ondertussen hield Accolade de bewoners op de hoogte via nieuwsbrieven. Alle nieuwsbrieven staan gepubliceerd op deze pagina.

Sinds het voorjaar van 2022 is het werk zo goed als klaar.