Samenwerking Nieuw Elan en Huurdersvereniging Sneek

30 mrt 2022

Huurdersplatform Nieuw Elan en Huurdersvereniging Sneek gaan samenwerken!

Huurdersvereniging Sneek en Huurdersplatform Nieuw Elan slaan vanaf nu nog vaker de handen ineen. Ze tekenden daarvoor een samenwerkingsconvenant. Het werk van huurdersorganisaties wordt steeds complexer. Als het om wonen gaat ligt er een enorme opgave. Er is een tekort aan woningen en thema’s als betaalbaarheid en een veilige leefomgeving vragen om aandacht. Daar komt de energietransitie nog bij. Dat vergt een enorme inzet en kennis. Om zo goed mogelijk voor de belangen van huurders op te kunnen komen, is samenwerken dan ook essentieel. 

De wijk Het Eiland in Sneek is een mooi voorbeeld van gebiedsgericht werken waarbij het bundelen van mankracht, kennis en middelen de huurders ten goede komt. De gemeente Súdwest-Fryslân en de woningcorporaties Elkien en Accolade werken daar samen aan een aardgasvrije wijk. Het is een enorm groot project dat veel impact zal hebben op de bewoners. Huurdersvereniging Sneek komt op voor de belangen van de huurders van Accolade en Nieuw Elan voor die van Elkien. De beide organisaties hebben een goed contact opgebouwd en ze streven hetzelfde doel na. “Namelijk dat alle bewoners hun stem kunnen laten horen”, zegt Frans de Bruin van Huurdersvereniging Sneek. “Een intensievere samenwerking is dan ook een logische stap.” Andrea Evenhuis van Nieuw Elan sluit zich daarbij aan. “Het is veel beter om de handen ineen te slaan en samen te staan voor onze huurders. Dan hebben we meer invloed en kunnen we elkaar aanvullen. Nieuw Elan is iedere dinsdagmiddag in de Buurtvalk aanwezig voor vragen en informatie. Daar zijn alle huurders welkom, ook die van Accolade. Huurdersvereniging Sneek heeft veel kennis over Sneek. Daar profiteren wij weer van.”

Huurdersvereniging Sneek en Nieuw Elan werken niet alleen samen bij Het Eiland, maar ook in de wijken Noorderhoek en Lemmerweg. “Daar trekken we gezamenlijk op om aandacht te vragen voor de maatschappelijke thema’s die er spelen”, geeft Frans aan. Daarnaast zijn beide huurdersorganisaties aanwezig bij de prestatieafspraken met de gemeente Súdwest-Fryslân. “We maken gebruik van elkaars expertise en wisselen ideeën en informatie uit”, zegt Andrea. “Zoals bij het uitzetten van een enquête via een huurderspanel. Daardoor hoeven we niet allebei het wiel uit te vinden. Samenwerken is veel efficiënter en daardoor beter voor onze huurders.”

Willem de Zwijgerstraat

Aan de Willem de Zwijgerstraat in Sneek deden we een bijzonder project. Het is onderdeel van een zogeheten Buurtmakerspilot. Buurtmakers is een leer- en onderzoekstraject dat wij samen met de Rijksuniversiteit Groningen en Twynstra Gudde doorliepen. Hierin onderzochten we wat er op het gebied van bewonersinitiatieven speelt in onze wijken. Hierna merkten we vier projecten aan als buurtmakerspilot.


Wat is een buurtmakerspilot?

Wat dit project anders maakt dan andere projecten is, dat we bewoners al vanaf het begin af aan meenemen in het traject. Bij de woningen in deze straat is onderhoud nodig. Maar wát we precies zouden aanpakken en hoe we dat gaan doen? Dat bepaalden we samen met de bewoners.

Aftrap met bewoners

Op 6 november 2017, nodigden we de bewoners uit voor een bewonersavond. We vroegen de aanwezigen wat ze graag verbeterd willen zien aan hun woning. We gingen in groepjes aan de slag. Uiteindelijk haalden we ongeveer 180 punten op. Op 20 november gingen we met een groep bewoners kijken welke van deze 180 punten we met elkaar het meest belangrijk vinden. Daarna kwamen we op 15 januari 2018 met een technische vertaling van alle verbeterpunten. Deze vertaling stemden we nogmaals af met de bewoners. Het gaat om verschillende werkzaamheden in en om de woning. Denk aan schilderwerk, isolerende maatregelen en het verbeteren van het binnenklimaat. Ook keken we naar opties die bewoners kunnen kiezen, zoals zonnepanelen, een tweede toilet boven of een extra dakraam.

Aannemer kiezen

De technische vertaling werkten we verder uit. Drie bewoners gingen met ons het aannemerstraject in. Eind mei 2019 kwamen drie aannemers met een voorstel. Begin juni 2019 presenteerden ze dit aan ons. Samen met de bewoners van deze klankbordgroep kozen we voor Bouwbedrijf Lont uit Sint Annaparochie voor de uitvoering van het werk. Bouwbedrijf Lont startte met de uitvoering. Door de coronacrisis konden ze bepaalde zaken nog niet uitvoeren. Daarop pasten ze de planning aan. Later lag het werk weer een tijdje stil. Dit kwam door de aanwezigheid van de meervleermuis.

Wat gebeurt er nog meer?

Bewoners wilden graag een speeltuin in de wijk. De plannen hiervoor stemden we af met de gemeente. In juli 2019 is de speeltuin geplaatst.  Ook lieten we nestkasten plaatsen in de wijk. Dit doen we voor dieren zoals onder andere vleermuizen. Dit is nodig vanuit de wet natuurbescherming.

Hoe gaat het verder?

De aannemer startte met het werk. Op 5 maart 2020 organiseerden ze samen met ons een bewonersavond. Bewoners ontvingen hiervoor al een uitnodiging. Tijdens deze avond vertelde Bouwbedrijf Lont meer over de planning. Ondertussen hielden we de bewoners op de hoogte via nieuwsbrieven. Alle nieuwsbrieven staan gepubliceerd op deze pagina.

Sinds het voorjaar van 2022 is het werk zo goed als klaar.

Het Eiland

De gemeente Súdwest-Fryslân Accolade en Elkien gaan de komende jaren aan de slag om de wijk Het Eiland in Sneek een nieuwe impuls te geven. Dat doet men samen met bewoners.

Wat is Het Eiland voor wijk?

Het Eiland in Sneek heeft een bijzondere ligging, dicht bij het centrum. Er zijn de nodige voorzieningen als supermarkten, een café, een basisschool en een verzorgingshuis. Ook is er veel groen. De wijk is omringd door water en is bereikbaar via één brug, vandaar Het Eiland.

Welke woningen van Accolade horen bij de plannen voor Het Eiland?

Accolade heeft 135 huurwoningen op Het Eiland. 

StraatEvenOnevenAnkerpad2, 6, 8, 10

 Houkeslootstraat 1, 3, 13, 15, 21

Tjalkstraat2-114 

Valkstraat 51-79

Vrijbuiterstraat 22 – 128 

Klaar voor de toekomst

Accolade heeft 135 huurwoningen op Het Eiland. Dit zijn woningen aan de Houkeslootstraat, Tjalkstraat,
Valkstraat, Vrijbuiterstraat en het Ankerpad. De afgelopen jaren hebben we al veel van deze woningen aangepakt.
We brachten isolatie en andere verbeteringen aan. Dit jaar ronden we de werkzaamheden af aan de Tjalkstraat.
We doen hier schilderwerk en energetische maatregelen. Hiermee zijn deze woningen klaar voor de volgende duurzame
stap.

Kijk op onze gezamenlijke website 

Wilt u meer weten over het voornemen om Het Eiland aardgasvrij te maken? Kijk dan op  www.heteilandsneek.nl van gemeente Súdwest-Fryslân, Elkien en Accolade.

De Buurtvalk

In de Buurtvalk kunt u terecht voor allerlei vragen over de wijk. Vragen over de wijk, het projecten en leefbaarheid. Maar u bent ook welkom voor een kop koffie.